Học sinh lớp 1 trường PTDTBT Tiểu học và THCS Kim Nọi dự lễ khai giảng đầu tiên

Một tháng sau lũ Mù Cang Chải: “Niềm vui lớn nhất là 100% học sinh đến trường”. (đọc thêm)