Học sinh khiếm thính hát Quốc ca bằng cử chỉ trong lễ khai giảng

Học sinh khiếm thính Quảng Ngãi hát Quốc ca, Đội ca bằng cử chỉ trong lễ khai giảng (đọc thêm)