Học sinh khiếm thị, khiếm thính biểu diễn trong đêm nghệ thuật "Những trái tim hồng ở Đà Nẵng tối 28/9

Các em học sinh khiếm thị, khiếm thính biểu diễn trong đêm nghệ thuật "Những trái tim hồng ở Đà Nẵng tối 28/9 (đọc thêm)