Học sinh Hà Nội thi điều khiển robot chạy theo đường đua khúc khuỷu

Học sinh Hà Nội thi điều khiển robot chạy theo đường đua khúc khuỷu (đọc thêm)