Hoa anh đào bừng nở ở Kawaguchiko - một trong 5 hồ nước ngọt nổi tiếng tại núi Phú Sỹ

Hoa anh đào bừng nở ở Kawaguchiko - một trong 5 hồ nước ngọt nổi tiếng tại núi Phú Sỹ (đọc thêm)