Hiệp sĩ bắt tên trộm ô tô của Trưởng phòng nghiệp vụ Cục thuế

Trưa 9/8, nhóm hiệp sĩ Bình Dương đã phát hiện và tóm gọn tên “đạo chích” đã trộm chiếc xe ô tô 4 chỗ của Trưởng phòng nghiệp vụ Cục thuế tỉnh Bình Dương. (đọc thêm)