Hành vi rải tiền có vi phạm pháp luật?

Hành vi rải tiền có vi phạm pháp luật? (đọc thêm)