Hành trình rong ruổi cắt tóc cho người vô gia cư của nam diễn viên "Bụi đời chợ Lớn".

Hành trình rong ruổi cắt tóc cho người vô gia cư của nam diễn viên "Bụi đời chợ Lớn". (đọc thêm)