Hàng trăm phương tiện chôn chân trên quốc lộ 1A.

Hàng trăm phương tiện chôn chân trên quốc lộ 1A. (đọc thêm)