Hàng trăm người đến tham quan nhà mẫu của “Bản giao hưởng”

Hàng trăm người đến tham quan nhà mẫu của “Bản giao hưởng” (đọc thêm)