Hàng cây xà cừ cuối cùng trên đường Kim Mã trước ngày đánh chuyển

Hơn 130 cây xanh trên đường Kim Mã đoạn từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc sẽ được chặt hạ, đánh chuyển từ 12/9 để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. (đọc thêm)