Hầm đi bộ tiền tỷ xuống cấp, vắng bóng người qua lại ở Sài Gòn

Cụm hầm bộ hành tại nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh, TP HCM) xuống cấp trầm trọng và vắng người qua lại nhiều năm nay. (đọc thêm)