Hai xe buýt đua nhau lạng lách, vượt đèn đỏ trong thành phố

Hai xe buýt đua nhau lạng lách, vượt đèn đỏ trong thành phố (đọc thêm)