Hà Tĩnh: Video Camera ghi lại hình ảnh thủ phạm trộm tiệm vàng.

Hà Tĩnh: Video Camera ghi lại hình ảnh thủ phạm trộm tiệm vàng. (đọc thêm)