Hà Tĩnh: Cô gái trẻ vô tư vứt rác xuống sông

Hà Tĩnh: Cô gái trẻ vô tư vứt rác xuống sông (đọc thêm)