Hà Tĩnh: Bố mẹ nghèo van xin cứu cô con gái bị chấn thương sọ não

Hà Tĩnh: Bố mẹ nghèo van xin cứu cô con gái bị chấn thương sọ não (đọc thêm)