Hà Nội bắt đầu cắt tỉa hàng cây xanh trên đường Kim Mã

Ngày 11/9 đơn vị thi công bắt đầu quá trình tỉa cây xanh ở đường Kim Mã, cạnh Công viên hồ Thủ Lệ, để chuẩn bị di dời phục vụ công trình làm đường sắt đô thị. (đọc thêm)