Giật mình nhìn “dòng sông nhuộm máu” trên phố

Nghi lễ hiến tế động vật khiến máu của những con vật bị giết hại hòa cùng nước mưa tạo nên “dòng sông nhuôm máu” chảy lênh láng trên các tuyến phố ở thủ đô của Bangladesh. (đọc thêm)