Phụ huynh bốc thăm may mắn, giành suất cho con vào mầm non

Phụ huynh bốc thăm may mắn, giành suất cho con vào mầm non - Nguồn: VTV24. (đọc thêm)