Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Hoàng Văn Hảo thông tin về buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện 115 Nghệ An liên quan đến sự việc nhân viên y tế của bệnh viện bị hành hung

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Hoàng Văn Hảo thông tin về buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện 115 Nghệ An liên quan đến sự việc nhân viên y tế của bệnh viện bị hành hung (đọc thêm)