Em Lò Văn Mai gửi lời cám ơn đến các bác sĩ, quý báo điện tử Dân trí và bạn đọc đã cứu sống tính mạng cho em.

Em Lò Văn Mai gửi lời cám ơn đến các bác sĩ, quý báo điện tử Dân trí và bạn đọc đã cứu sống tính mạng cho em. (đọc thêm)