Đường phố Hà Nội ngập sâu trong biển nước

Ảnh hưởng của cơn bão số 2, sáng nay Hà Nội hứng trận mưa rất lớn. Trận mưa như trút nước khiến cảnh ngập - tắc lại diễn ra trên nhiều tuyến phố. (đọc thêm)