Dương Mịch trả lời phỏng vấn

Dương Mịch và bạn diễn Hoắc Kiến Hoa cùng tham gia trả lời phỏng vấn của truyền thông về bộ phim mới mà hai người cùng hợp tác vào tháng 7/2107. (đọc thêm)