Đối tượng trộm chó bị người dân trói tay, xô xuống mương nước

Sau khi phát hiện và bắt một đối tượng trộm chó, người dân đã dùng dây thừng trói lại và xô cả người cùng xe xuống mương nước. (đọc thêm)