Độc đáo mua bò được... bảo hành ở Quảng Ngãi

Tại Quảng Ngãi có khu chợ bò khá độc đáo khi người mua bò sẽ được "bảo hành" 1 tháng. Chính điều này đã kéo khách hàng từ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đến đây mua bò về nuôi. (đọc thêm)