Đoạn phim được ghi lại khi vụ án xảy ra.

Đoạn phim được ghi lại khi vụ án xảy ra. (đọc thêm)