Diễn viên nhí Kim Thư thích làm đào độc khi vừa 3 tuổi

Bé Kim Thư tiết lộ, năm 3 tuổi khi được nghệ sĩ Hữu Quốc hỏi thích đóng đào gì, bé đã khẳng định mình thích đóng đào độc. Thế nhưng cho đến hiện tại bé lại thích đào hiền. (đọc thêm)