Điện thoại Trung Quốc đang sạc bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội

Điện thoại Trung Quốc đang sạc bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội (đọc thêm)