Đêm đăng quang Hoa khôi Nam Bộ 2017 của nữ sinh Trường ĐH Võ Trường Toản.

Đêm đăng quang Hoa khôi Nam Bộ 2017 của nữ sinh Trường ĐH Võ Trường Toản. (đọc thêm)