Đập nước lớn nhất Hà Tĩnh sẵn sàng đối phó với bão số 2

Đập nước lớn nhất Hà Tĩnh sẵn sàng đối phó với bão số 2 (đọc thêm)