Đánh chết bạn tù, đại bàng phòng giam chỉ lĩnh án 15 năm tù

Đánh chết bạn tù, đại bàng phòng giam chỉ lĩnh án 15 năm tù (đọc thêm)