Đạm Ninh Bình, một trong 4 nhà máy đạm lỗ nghìn tỷ đồng của Tập đoàn Hoá chất

Ngay từ đầu năm 2017, nhà máy này đã hoạt động sau thời gian 5 tháng ngừng sản xuất. Tuy nhiên, những khó khăn do giá thị trường đã và đang đe doạ hiệu quả của nhà máy có số vốn đầu tư lớn nhất nhì cả nước (đọc thêm)