Đại học Nông lâm Huế nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2

Đại học Nông lâm Huế nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2 (đọc thêm)