Cụ bà may mắn thoát chết dù bị xe tải tông trong lúc đang qua đường

Cụ bà may mắn thoát chết dù bị xe tải tông trong lúc đang qua đường (đọc thêm)