Công chúa Nhật sắp từ bỏ tước vị, cưới chồng thường dân

Chuyện Công chúa Mako từ bỏ tước hiệu hoàng gia để cưới một thường dân đã làm sống lại một cuộc tranh luận về tương lai của hoàng gia Nhật Bản hiện đang có rất ít thành viên. (Video: NTDTV) (đọc thêm)