Công an khám xét, thu súng AK ở nhà nghi phạm

Trong quá trình xảy ra ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên, một đối tượng đã dùng súng AK bắn 2 phát để thị uy khiến mọi người bỏ chạy. (đọc thêm)