Clip người dân cung cấp ghi lại cảnh BVĐK Ninh Bình đốt rác thải ngoài lò đốt, xả khói bụi "hủy hoại môi trường"

Clip người dân cung cấp ghi lại cảnh BVĐK Ninh Bình đốt rác thải ngoài lò đốt, xả khói bụi "hủy hoại môi trường" (đọc thêm)