Clip: Lực lượng Biên phòng Quảng Bình bắt giữ tàu cá sử dụng vật liệu nổ

Clip: Lực lượng Biên phòng Quảng Bình bắt giữ tàu cá sử dụng vật liệu nổ (đọc thêm)