Chị Phạm Thị Hoa tâm sự và cảm ơn báo Dân Trí, Bệnh viện Trung ương Huế đã tận tình giúp đỡ chồng

Chị Phạm Thị Hoa tâm sự và cảm ơn báo Dân Trí, Bệnh viện Trung ương Huế đã tận tình giúp đỡ chồng (đọc thêm)