Chị Mai Phương gửi lời cám ơn các bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã cứu sống con trai.

Chị Mai Phương gửi lời cám ơn các bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã cứu sống con trai. (đọc thêm)