Chị gái nạn nhân nói.

Chị gái nạn nhân nói. (đọc thêm)