Chỉ cách "phát hiện" bài tập hiệu quả

Làm thế nào để biết bài tập thể dục nào hiệu quả nhất với bản thân? (đọc thêm)