Cháy quán cơm bún ở tỉnh Bạc Liêu.

Cháy quán cơm bún ở tỉnh Bạc Liêu. (đọc thêm)