Chào đón học sinh lớp 1 ngày đầu tiên đi học

Phần chào đón HS lớp Một ngày đầu tiên đi học của trường Tiểu học Vĩnh Ninh, TP Huế (đọc thêm)