Câu trả lời thứ 2 của thí sinh trong cuộc thi Tuần

Câu trả lời gây tranh cãi ở phần thi Về đích của Thanh Tùng (đọc thêm)