Câu chuyện camera hành trình

Một tình huống "khó lí giải" mà camera hành trình ghi tại Hà Nội (đọc thêm)