Cảnh sát Estonia sử dụng bàn chông để chặn xe đang bỏ chạy

Cảnh sát Estonia sử dụng bàn chông để chặn xe đang bỏ chạy (đọc thêm)