Cận cảnh bộ trang phục hở bạo của Angela Phương Trinh tại Liên hoan phim Quốc tế HANIFF 2016

Cận cảnh bộ trang phục hở bạo của Angela Phương Trinh tại Liên hoan phim Quốc tế HANIFF 2016 (đọc thêm)