Camera ghi cảnh móc túi ở bệnh viện Ung Bứu

Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh, lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Ung Bứu phát hiện Phương chính là đối tượng đã móc túi, lấy trộm số tiền của chị LarySreyNech. (đọc thêm)