Cá cọp, một loài cá hiếm ở miền Tây đang được ông Bon nuôi để giới thiệu với du khách

Cá cọp, một loài cá hiếm ở miền Tây đang được ông Bon nuôi để giới thiệu với du khách (đọc thêm)